Люди театра

Назад

Лена Фрайфельд

Лена Фрайфельд

Театр

Театр Гешер

תיאטרון גשר:

  • "העבד"
  • "הנודדים"
  • "משפט חוזר"
  • "קליעים מעל ברודווי"

 

  • הפקת שנה ג' "הנשים האבודות מטרויה" מאת: חנוך לוין בבימויו של יאיר שרמן בתפקיד "הלנה"
  • הפקת שנה ג' "גאווה ודעה קדומה" מאת: קייט האמיל ע"פ רומן של ג'ין אוסטין בבימויו של ניר ארז בתפקיד "גברת בנט"
  • הפקת שנה ג' "גנבים אנונימיים" מאת: סטיבן אדלי גורגינס בבימיו של מורדי גרשון בתפקיד "מגי"
  • הפקת שנה ג' "הדרך למטה" מאת": נטליה וורוז'ביט בבימויו של דוראל זילברמן בתפקיד "נטשה"

מחול:

  • 2010-2015- סולנית של להקת המחול Kamea Dance Company