תקוע במוסקבה אבל הלב בישראל

תקוע במוסקבה אבל הלב בישראל