נופל מחוץ לזמן ממשיך את הרצף האיכותי שהחל עם הדיבוק

נופל מחוץ לזמן ממשיך את הרצף האיכותי שהחל עם הדיבוק