משתתפים בצערו של סשה דמידוב

משתתפים בצערו של סשה דמידוב

משתתפים בצערו של סשה דמידוב

משתתפים בצערו של סשה דמידוב

תיאטרון גשר מביע את תנחומיו העמוקים על פטירתה של אמו של ישראל (סשה) דמידוב.

סשה היקר, שלא תדעו עוד צער.