"מלאכת מחשבת תיאטרונית"

"מלאכת מחשבת תיאטרונית"

"מלאכת מחשבת תיאטרונית"

"מלאכת מחשבת תיאטרונית"


"לזרוב וחן נתנו פרשנות אישית לדמותה והרפתקאותיה של אליס הספרותית, בשילוב אלמנטים ביוגרפיים מחייה של לידל. התוצאה היא מלאכת מחשבת תיאטרונית ולשונית מופתית, שהיא גם הצגה פסיכולוגיסטית מוטרפת ומופשטת. זו עבודה אסתטית ופיוטית ואירוע תיאטרוני מרתק ומיוחד"

לביקורת המלאה>>