כואבים את לכתו של צ'יץ'

כואבים את לכתו של צ'יץ'

כואבים את לכתו של צ'יץ'

כואבים את לכתו של צ'יץ'

אנו מצרים על לכתו של חברנו היקר שלמה להט צ'יץ'.

מעבר לכל הדברים הגדולים שעשה לתל אביב -יפו, הוא נרשם על כותל המזרח של תיאטרון גשר כמי שזיהה עוד בתחילת דרכינו את הפוטנציאל הגלום שבקבוצת התיאטרון המיוחדת שעלתה מרוסיה ארצה, לקח אותנו תחת חסותו, ונתן לנו את ביתנו הראשון בתיאטרון נחמני בתל אביב.

במשך כל השנים ליווה צי'ץ', יחד עם זיוה, תיבדל לחיים ארוכים, את התיאטרון ונכח כמעט בכל הצגה שהעלינו.

אין לנו ספק כי הדחיפה וההכרה שקיבלנו ממנו בתחילת דרכנו שימשה המנוף להמשכה.

אנחנו זוכרים אותך לטובה ומודים לך, צ'יץ', על כל הדברים הטובים שהרעפת עלינו.

 

יהיה זכרו ברוך