הצגות מיוחדות

הצגות מיוחדות

הצגות מיוחדות

הצגות מיוחדות

מסעות אודיסאוס ב-10/9 ויונה ונער ב14/9 הן הצגות מיוחדות במסגרת הפרוייקט השנתי של מפעל הפיס לתמיכה בתרבות הישראלית.

אנו מברכים את יוזמת מפעל הפיס בתמיכתו בתרבות הישראלית במסגרת פרוייקט ימי תרבות בו משתתפות ההצגות יונה ונער ומסעות אודיסאוס.