הערב - בכורה: נופל מחוץ לזמן

הערב - בכורה: נופל מחוץ לזמן