'הארץ' מפרגנים למסעות אודיסאוס

'הארץ' מפרגנים למסעות אודיסאוס

'הארץ' מפרגנים למסעות אודיסאוס

'הארץ' מפרגנים למסעות אודיסאוס


"כל מה שתיאטרון לילדים צריך ויכול להיות... הצגה מקסימה על כל מרכיביה"

קיראו את הביקורת של מיכאל הנדלזלץ בעיתון הארץ להצגת הילדים 'מסעות אודיסאוס':