ביקורת על טרוריזם באתר הבמה

ביקורת על טרוריזם באתר הבמה

ביקורת על טרוריזם באתר הבמה

ביקורת על טרוריזם באתר הבמה

ביקורת מאתר הבמה על טרוריזם מאת האחים פרסניאקוב ובבימויו של מיכאל קרמנקו:

http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=1&Area=1&ArticleId=23289