ביטול בכורת מר ורטיגו עקב תנאי מזג האוויר

ביטול בכורת מר ורטיגו עקב תנאי מזג האוויר

ביטול בכורת מר ורטיגו עקב תנאי מזג האוויר

ביטול בכורת מר ורטיגו עקב תנאי מזג האוויר

לתאום מועד אחר נא לפנות לקופות התיאטרון  03-5157000