אני דון קיחוטה- הבכורה

אני דון קיחוטה- הבכורה

אני דון קיחוטה- הבכורה

אני דון קיחוטה- הבכורה

29/6, 20:00 זה קרה- הבכורה של אני דון קיחוטה!

22:30, אולם מלא עמד  על הרגליים -  נולדה לנו הצגה חדשה